LHT-Øyebolt

LHT (DIN 580) er en enkelt  Øyebolt med gjengetapp, der tappen er utvendig gjenget. LHT er beregnet for enkeltstående, enklere løft. Øyebolten bør derfor ikke brukes til gjentatte løft.

Forskjellen mellom en LT- og LHT-Øyebolt er at LHT har en sveiset gjengetapp som gir dobbel løftekapasitet sammenlignet med en LT i samme dimensjon. 

Basta-registrering for LHT