Statiske applikasjoner

Våre høyteknologiske deformasjonslagre brukes med prefabrikerte betongkonstruksjoner til å f.eks. overføre last, ta opp bevegelser og vinkelavvik, samt beskytte mot skader som kan oppstå på grunn av temperaturforandringer.