Sveiseplater

Svetsplåten används för att överföra krafter från andra konstruktioner genom svetsade anslutningar, överför de belastningar de utsätts för till omgivande betongkonstruktion via sina förankringar.