Hjulavstandsholder

Hjulavstandsholder for lettere armering. Hjulavstandsholderne passer til flere armeringsstørrelser og kan f.eks. brukes til å sentrere vertikal armering mellom formveggene.

Basta registrering for hjulavstandsholder

Relaterte produkter