Wireboks

Wireboks brukes til å forbinde prefabrikerte betongkonstruksjonener med hverandre, f. eks. vegger, trapper og repos. Wireboksen tar opp skjærkrefter i skjøten mellom de sammenføyde elementene.

Wireboksen monteres i formen mot det forbindende betongelementet.