NEO-DVSK

CE-merket dobbeltveggsanker for løft av skallvegg. Dobbeltveggsankeret forbinder det utvendige og innvendige veggelementet. Ankeret støpes inn i to trinn og skaper en løftemulighet (et løftepunkt) mellom de to veggene. Løftet optimerer elementets tyngdepunkt, slik at det henger loddrett. Krever ikke løftehode.

Basta registrering for NEO-DVSK

En forpakning NEO-DVSK inneholder:

Antall/pk.  Dimensjon x B
450 stk. 2,5x100 2,5x120 2,5x140 2,5x160 4,5x140    
350 stk. 2,5x190 4,5x190          
300 stk. 2,5x220 4,5x120 4,5x180 4,5x220      
225 stk. 4,5x130 4,5x140 4,5x160        
200 stk. 2,5x290 2,5x340 4,5x110 4,5x260 4,5x220 4,5x320 6,3x250
100 stk. 4,5x290 4,5x320 4,5x330 4,5x340