Innfestinger og gjengehylser

Hylser for enklere og mellomtung innfesting i betongelementer. OBS! For tyngre innfesting henvises til kategorien Gjengede løftesystemer!