NEO-BA2

NEO-BA2 er et dobbelt-bæreanker for å forbinde yttersjiktet og det lastbærende innersjiktet i sandwichelementer. De vertikalt plasserte bæreankerne overfører yttersjiktets egenvekt til det lastbærende innersjiktet. De horisontalt plasserte bæreankerne låser yttersjiktet for temperatursvingninger. Bæreankerne brukes sammen med bøyler til å ta opp sugkrefter ved avforming, samt vindpåvirkning når elementet er montert.

Basta-registrering for NEO-BA2

Relaterte produkter