NEO-UB

NEO-UB underbøyle brukes sammen med bæreanker. Produktet kalles også «hårnål». Disse brukes til å forbinde yttersjikt med innersjikt i et sandwichelement. Oppgaven til hårnålene er å ta opp sugkrefter ved avforming, samt vindpåvirkning når elementet er montert.

NEO-UB brukes når yttersjiktet støpes først, dvs. nedover i formen. Underbøylen settes i nedenfra før støping.

Basta-registrering for NEO-UB

Relaterte produkter