NEO-BA1

NEO-BA1 er et enkelt-bæreanker for å forbinde yttersjikt og det lastbærende innersjikt i sandwichelementer. De vertikalt plasserte bæreankerne overfører yttersjiktets egenvekt til det lastbærende innersjiktet. De horisontalt plasserte bæreankerne låser yttersiktet for temperatursvingninger. Bæreankerne brukes sammen med bøyler til å ta opp sugkrefter ved avforming, samt vindpåvirkning når elementet er montert.

Basta-registrering for NEO-BA1

Relaterte produkter