Utsparing flatanker

Utsparing i gummi som brukes til å holde flatankeret på plass under støpingen. Utsparingen beskytter ankeret og skaper en skålformet utsparing i betongen, slik at ringkoblingen deretter kan hukes fast i ankeret.

Basta-registrering for UTSPARING FLATANKER

Relaterte produkter