Civalit® glidelager

Artikkelen krever kontakt med selger

Det 8,5 mm tykke lageret har tverrgående strekkarmering og består av en elastomer basert på kloropren med et vulkanisert PTFE-glidelager.

For teknisk informasjon se: http://www.calenberg-ingenieure.com/