Forbindelsesanker for sandwichelementer

Forbindelsesanker for å forbinde yttersjikt og det lastbærende innersjikt i sandwichelementer av betong.
Forbindelsesankerne leveres i rustfritt stål.