Ciparall® glidelager

Artikkelen krever kontakt med selger

Calenberg Ciparall® glidelager kombinerer glide- og deformasjons-
egenskaper hos lageret, der glidevirkningen er uavhengig av deformasjonen.

For teknisk informasjon se: http://www.calenberg-ingenieure.com/