Magnetutsparing flatanker

Utsparing med magnet som brukes til å feste flatankeret mot stålformen under støping. Utsparingen beskytter ankeret og skaper en skålformet utsparing i betongen, slik at ringkoblinen deretter kan hukes fast i ankeret.

Relaterte produkter