Sling

Sling løftewire er et perfekt løft for enklere elementer. Brukes ved avforming og montering, men er ikke egnet for oppreisning.