NEO-DVSW

CE-merket dobbeltveggsanker for løft av sandwichelement. Dobbeltveggsanker er utviklet for skallvegg, men fungerer også i sandwichelementer. Dobbeltveggsankeret forbinder det utvendige og innvendige veggelementet. Ankeret støpes inn i to trinn og skaper en løftemulighet (et løftepunkt) mellom de to veggene. Løftet optimerer elementets tyngdepunkt, slik at det henger loddrett. Krever ikke løftehode.

Basta-registrering for NEO-DVSW

En forpakning NEO-DVSW inneholder:

Antall/pk. Dimensjon x B
450 stk. 2,5x160 2,5x190  
225 stk. 4,5x190    
200 stk. 4,5x210 4,5x230 6,3x190
150 stk. 4,5x260 4,5x320  
135 stk. 6,5x230    
100 stk. 4,5x140 4,5x160 4,5x290
50 stk. 6,3x290