Deformasjonslager CR 2000

Artikkelen krever kontakt med selger

Deformasjonslager brukes med prefabrikerte betongkonstruksjoner til å f.eks. overføre last, ta opp bevegelser og vinkelavvik, samt beskytte mot skader som kan oppstå på grunn av temperatursvingninger.

Deformasjonslager CR 2000 er et bærelager med overside i vaffelmønster. Det består av kloropren med hardhet Shore A på 70 ±5. Overflatestrukturen bidrar til mindre påkjenning, særlig når belastet. Påvirkning av tverrspenninger på underliggende materiale reduseres like bra som for et glatt elastomerisk lager. CR 2000 har en trykkapasitet på opptil 20 N/mm², avhengig av størrelse.

Deformasjonslageret kan produseres i ulike størrelser etter kundens ønske. Alle lagre er å få med hull eller slisse.

For teknisk informasjon se: http://www.calenberg-ingenieure.com/