Gummikrage

Gummikrage brukes sammen med stål- eller magnetutsparing for å tette rundt utsparingen samt feste ankeret, slik at betongen ikke renner inn ved innstøpning.

Basta-registrering for gummikrage

Relaterte produkter