Hulling

En hulling brukes til å feste isolasjon mot fersk betong. En hulling er også godt egnet til å feste isolasjonsplater mot hverandre. Det eneste som trengs for å skyte inn mothaken er håndkraft.