Tiltrekkingsmoment og forspenningskraft

På følgende sider er det tabeller for et par vanlig forekommende tiltrekkingsforhold:

  • tiltrekkingsmoment for ubehandlede, smurte stålskrueforbindelser og
  • tiltrekkingsmoment for voksede, rustfrie skrueforbindelser.

For å oppnå riktig forspenningskraft benyttes momentnøkkel eller skrue/muttertrekker med momentstyring. Momentspredning maks. ±5 %. Ved andre friksjonsforhold, skrue- eller muttertyper må verdiene regnes ut på nytt.

I tilfeller der det stilles høye krav til skrueforbindelsen, f.eks. ved fare for personskade eller alvorlig maskinfeil på grunn av en skadet skrueforbindelse, skal forspenningsprosedyren og forspenningsdata bestemmes ved prosedyreprøving.

Kontakt vår tekniske support for mer informasjon om tiltrekkingsmoment, forspenningskraft og prosedyreprøving av skrueforbindelser.

Ved stramming av skrueforbindelser for stålkonstruksjoner i henhold til EN 1090, kontakt oss for informasjon.