Riktig overflatebehandling av festeelementer hindrer korrosjon og gir sikrere forbindelser

Rustskader kan forårsake havarier fordi korrosjon av ulike typer har svekket lastbærende konstruksjonselementer. Derfor er det svært viktig å velge riktig type overflatebehandling for festeelementer.

Det er også viktig å være forsiktig ved valg av materialer. Velg alltid festeelementer i et materiale som har samme eller nesten samme edelhet som det materialet skruen monteres i, hvis forbindelsen kommer til å utsettes for et fuktig miljø. Se kombinasjoner i tabellen.

Hvis stålskruen monteres i et materiale av edlere sort, f.eks. kobber, kommer skruen til å «ofre» materiale og påskynde korrosjonsangrepet på skruen.

Hvis samme stålskrue monteres i et materiale av mindre edelt metall, f.eks. sink, blir forholdet det omvendte. Monteringsmaterialet kommer til å «ofre» materiale i stedet for skruen.

Overflatebehandling av festeelementer

Nedenfor vises omtrentlig levetid for overflatebehandlinger i ulike miljøer.

Miljø Blankforsinking 10 µm Varmforsinking 55 µm
Innendørs
Landsbygd
Mindre byer
Store byer
Kystmiljø, vestkysten
Industrimiljø, lett
Industrimiljø, normalt
Industrimiljø, tungt
50 år
8 år
5 år
2 år
5 år
4 år
2 år
1 år
-
40 år
28 år
11 år
38 år
20 år
11 år
5 år

Omtrentlig levetid for A2 (rustfritt) i industrimiljø er 25 år og i kystmiljø 50 år.
Omtrentlig levetid for A4 (syrefast) i industrimiljø er 50 år og i kystmiljø 100 år.

Materialsammensetning

Tabellen nedenfor viser hvordan ulike materialer passer sammen sett ut fra et korrosjonsaspekt.FZB FZV Alu Cu/Ms A2 A4
FZB
FZV
Alu
Cu/Ms
A2
A4
++
+
+
-
-
-
+
++
+
-
+
++
+
+
++
-
+
++
-
-
-
++
-
-
-
+
+
-
++
++
-
++
++
-
++
++

++ = Bra
+ = Akseptabel
- = Mindre bra