Merking av festeelementer – en forutsetning for sikkerhet og sporbarhet

For å kunne spore og identifisere festeelementenes fasthetsklasse og opprinnelse er det et krav at de merkes i henhold til reglene som er angitt i respektive standard.

– ISO 898-1:2013 – Sekskantskruer, sekskanthullskruer samt pinneskruer i karbonstål eller stållegeringer

– ISO 898-2:2009 og ISO 898-6 – Merking av muttere i karbonstål eller stållegeringer

– ISO 3506-1 og 2 – Skruer og muttere i rustfritt stål

– EN 15048-1 – Konstruksjonsbolt for ikke-forspente forbindelser

– EN 14399-1 – Konstruksjonsbolt for forspente forbindelser

 

Ved krav til merking med fasthetsklasse skal både skruer og muttere merkes med produsentens varemerke.