Å kjenne til de mekaniske egenskapene for et festeelement, f.eks. fastheten og hvilke krefter forbindelsen kommer til å utsettes for, er avgjørende for å kunne velge riktig festeelement.

Et grunnleggende krav er at festeelementet ikke må gå i stykker eller få varige deformasjoner av lastene det normalt utsettes for i løpet av sin forventede levetid.

Lastenes karakter og festeelementets materialegenskaper kan, i kombinasjon med konstruksjonen og det omgivende miljøet, gi opphav til ulike skader. For å kunne velge et festeelement med mekaniske egenskaper som gir tilstrekkelig sikkerhetsmargin, må du vite hvilke kriterier som kan påvirke den potensielle skademekanismen.

I vårt testlaboratorium sørger vi for at de mekaniske egenskapene for festeelementene våre, f.eks. bruddgrense, hardhet og slagseighet, tilsvarer de kravene som myndigheter og kundene våre stiller.

I følgende lenke angis de mekaniske egenskapene for ulike typer festeelementer.  
– Skruer og pinneskruer i henhold til EN-ISO 898-1:2013