Gjengepressendeskrue – ST-gjenge

Hullanbefaling for plateskrue

Gjenge Platetykkelse Hulldiameter d2 H12 eller H13 1) Fri-
hull
d4
Stål, messing, kobber 2) Aluminium Støpemetall-
legering av
sink,
magnesium,
aluminium og
messing
Plast
Stansede eller
oppslåtte hull
Borede eller
klipte hull
Stansede eller
oppslåtte hull
Borede eller
klipte hull
Herdeplast Termoplast
Hullgruppe 1A Hullgruppe 1B Hullgruppe 2A Hullgruppe 2B Hullgruppe 3 Hullgruppe 4 Hullgruppe 5
d2 3) d2 3) d2 3)  
ST 2,2
d1 = 2,24
P = 0,79
U2 = 0,8
- 0,56
(0,56) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,5
-
-
-
-
-
-
1,6
1.7
1,8
1,8
1,9
1,9
-
-
-
-
-
-
-
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
2 3 2 5 2 5 2,8
ST 2,9
d1 = 2,9
P = 1,06
U2 = 1,1
- 0,56
(0,56) - 0,63
(0,63) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,25
(1,25) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
2,2
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
-
2,2
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,7 5 2,5 6,5 2,4 6,5 3,6
ST 3,5
d1 = 3,53
P = 1,27
U2 = 1,3
- 0,56
(0,56) - 0,75
(0,75) - 0,88
(0,88) - 1,25
(1,25) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 6
2,8
2,8
2,8
-
-
-
-
-
-
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
3
-
-
-
2,8
2,8
2,8
-
-
-
-
-
-
-
2,6
2,6
2,7
2,8
2,8
3
3
3,3 6,5 3,2 6,5 3 6,5 4,2
ST 4,2
d1 = 4,22
P = 1,41
U2 = 1,4
- 0,5
(0,5) - 0,63
(0,63) - 0,88
(0,88) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 3,5
(3,5) - 10
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
-
-
-
3,2
3,2
3,2
3,3
3,5
3,8
3,9
-
-
3,5
3,5
3,5
3,5
-
-
-
-
-
-
2,9
3
3,2
3,5
3,7
3,8
3,9
3,9 6,5 3,8 8 3,7 8 5
ST 4,8
d1 = 4,8
P = 1,59
U2 = 1,6
- 0,5
(0,5) - 0,75
(0,75) - 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2,5
(2,5) - 3
(3) - 3,5
(3,5) - 4
(4) - 4,75
(4,75) - 10
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7
3,7
3,9
3,9
4
4,1
4,3
4,4
4,4
-
-
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,9
3,9
4
4,2
4,5 6,4 4,5 8 4,3 8 5,8
ST 5,5
d1 = 5,46
P = 1,81
U2 = 1,8
- 1,13
(1,13) - 1,38
(1,38) - 1,5
(1,5) - 1,75
(1,75) - 2,25
(2,25) - 3
(3) - 3,5
(3,5) -4
(4) - 4,75
(4,75) - 10
4,7
4,7
-
-
-
-
-
-
-
-
4,2
4,3
4,3
4,5
4,6
4,7
5
5
5,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,1
4,1
4,2
4,4
4,6
4,6
4,8
4,8
4,9
5 7 5 9,5 4,8 9,5 6,6
ST 6,3
d1 = 6,25
P = 1,81
U2 = 1,8
- 1,38
(1,38) - 1,75
(1,75) - 2
(2) - 3
(3) - 4
(4) - 4,75
(4,75) - 5
(5) - 10
5,3
-
-
-
-
-
-
-
4,9
5
5,2
5,3
5,8
5,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5,2
5,3
5,4
5,6
5.8
5,9 8 5,9 9,5 5,6 8 7,4

1) Hvis H13 velges, skal angitte verdier for d2 reduseres med 0,1 mm.
2) HB maks. 120. Ved hardere materiale økes tabellverdiene med 0,1–0,2 mm.
3) Min. innskruingslengde. Verdiene i tabellen gjelder for settherdede skruer i stål. For ST-gjengede skruer i et annet materiale, f.eks. rustfritt stål eller messing, bør monteringsprøver utføres i hvert enkelt tilfelle.