Vi tester fasthet og bruddstyrke

Et festeelements fasthet påvirkes blant annet av materialet, gjengens utforming og varme. Egenskaper som definerer fastheten til et festeelement er f.eks. bruddstyrke og strekkgrense. Sammen med kreftene skrueforbindelsen utsettes for, utgjør de viktige kriterier for at du skal kunne velge riktig produkt.

Et grunnleggende krav til hvert festeelement er at det skal holde for de lastene som det beregnes å utsettes for i angitt levetid. Lastenes karakter og konstruksjonen og materialets egenskaper, i kombinasjon med det omgivende miljøet, påvirker skadene eller deformasjonen som kan oppstå i skrueforbindelsen.

Ved hjelp av vårt testlaboratorium kan vi forsikre oss om at festeelementene våre holder det vi lover. Dokumentasjonen som følger med leveransen fra oss, bekrefter de resultatene for fasthet som kontrollprøven viser.

Vi verifiserer kvalitetsdokumentene ved å utføre prøvetrekking i vårt laboratorium. Dette sikrer produktets fasthet og bruddstyrke.