Laboratorium - Kvalitetskontroll festeelementer

Vi har unike muligheter til å sikre at vi leverer kvalitet
– et eget kontrollaboratorium!

Grundig kvalitetskontroll av festeelementer i alle ledd er vår målsetting. De fleste av festeelementene og innfestingene våre produseres av leverandører vi selv har valgt ut, eller i vår egen fabrikk i Polen. Vi er nøye med å sikre kvaliteten ved å stille høye krav til nøyaktighet i produksjonen, og ved å ta stikkprøver allerede ved framstilling. Til tross for dette kan det forekomme avvik. Hvordan kan vi forsikre oss om at ingen defekte festeelementer når kundene våre?

Kvalitetskontroll i eget laboratorium

Vårt eget laboratorium spiller en nøkkelrolle. Vi kan selv utføre en rekke forskjellige kvalitetskontroller og dokumentere de faktiske egenskapene til festeelementene i hver leveranse. Med avansert teknisk utstyr og kvalifisert personale kan vi fastslå produktets mekaniske egenskaper, dimensjoner, overflatebehandling og gjengetoleranser før batchen sorteres inn på lageret vårt. Andre prøver som inngår i kvalitetskontrollen vår, er vridningsfasthet, moment og holdekraft. Når det gjelder materialanalyser, f.eks. kjemisk sammensetning, samarbeider vi med et akkreditert laboratorium. Alle prøver utføres i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Utstyret kalibreres regelmessig av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Les mer om de ulike testene vi kan utføre i laboratoriet:

  •          Fasthetsprøving – Prøving av produktenes bruddmekaniske egenskaper.
  •          Hardhetsprøve – Vickers-prøve for å måle hardhet, herdedybde og kjernehardhet.
  •          Charpy V slagprøve
  •          Gjenge- og måltoleransemålinger
  •          Måling av overflatelag
  •          Måling av moment- og holdekraft
  •          Materialanalyse – Dokumentasjon av materialets kjemiske sammensetning.

Kvalitetskontroll i felt og konsultasjon

Når festeelementene er levert til kunde, kan vi prøve ut det monterte produktet i felt. Prøver og målinger på arbeidsplassen kan forenkle monteringen og sikre at forbindelsene monteres riktig.

Vi tester ikke bare våre egne produkter. Vi fungerer gjerne som konsulenter innen kvalitetsspørsmål, teknologi og kvalitetsprøver i forbindelse med festeelementer og innfestinger. På oppfordring kan vi teste produkter fra andre leverandører eller hjelpe til med å verifisere beregninger.

  •          Beregninger som kan verifiseres gjennom prøving i laboratorium eller i felt.
  •          Feltprøving – prøving av produkter i konstruksjoner. Vi kan som regel utføre tester av allerede monterte produkter med vårt mobile prøvingsutstyr.
  •          Konsulenttjenester innen kvalitetsspørsmål, teknologi og prøving