Laboratorium - Kvalitetskontroll festeelementer

Vi har unike muligheter til å sikre at vi leverer kvalitet
– et eget kontrollaboratorium!

Grundig kvalitetskontroll av festeelementer i alle ledd er vår målsetting. De fleste av festeelementene og innfestingene våre produseres av leverandører vi selv har valgt ut, eller i vår egen fabrikk i Polen. Vi er nøye med å sikre kvaliteten ved å stille høye krav til nøyaktighet i produksjonen, og ved å ta stikkprøver allerede ved framstilling. Til tross for dette kan det forekomme avvik. Hvordan kan vi forsikre oss om at ingen defekte festeelementer når kundene våre?

Kvalitetskontroll i eget laboratorium

Vårt eget laboratorium spiller en nøkkelrolle. Vi kan selv utføre en rekke forskjellige kvalitetskontroller og dokumentere de faktiske egenskapene til festeelementene i hver leveranse. Med avansert teknisk utstyr og kvalifisert personale kan vi fastslå produktets mekaniske egenskaper, dimensjoner, overflatebehandling og gjengetoleranser før batchen sorteres inn på lageret vårt. Andre prøver som inngår i kvalitetskontrollen vår, er vridningsfasthet, moment og holdekraft. Når det gjelder materialanalyser, f.eks. kjemisk sammensetning, samarbeider vi med et akkreditert laboratorium. Alle prøver utføres i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Utstyret kalibreres jevnlig av akkreditert tredjepart.

Les mer om de ulike testene vi kan utføre i laboratoriet:

  •          Fasthetsprøving – Prøving av produktenes bruddmekaniske egenskaper.
  •          Hardhetsprøve – Vickers-prøve for å måle hardhet, herdedybde og kjernehardhet.
  •          Charpy V slagprøve
  •          Gjenge- og måltoleransemålinger
  •          Måling av overflatelag
  •          Måling av moment- og holdekraft
  •          Materialanalyse – Dokumentasjon av materialets kjemiske sammensetning.