Kvalitetssikring av festeelementer og innfestinger

Din trygghet når du kjøper festeelementer og innfestinger fra Nordic Fastening Group

Alle festeelementer og innfestinger som forlater Nordic Fastening Group, har gjennomgått en grundig kvalitetssikring. Vi slipper ikke fra oss noe uten å ha full kontroll på hva det er vi leverer. Og vi vil at du som kunde skal føle deg like sikker på hva det er du får.

Vår kvalitetssikring innbefatter:

…en generell kvalitetsstyring – Nordic Fastening Group er sertifisert i henhold til ISO 9001. Det innebærer at vi arbeider i henhold til et kvalitetssystem som garanterer en høy og jevn kvalitet på arbeidet vårt og produktene våre.

…at produktet oppfyller tekniske spesifikasjoner i produktstandarden sin – Kvalitetssikringen innebærer at vi utfører kvalitetskontroller på tre punkt:
1) Hos produsenten – Vårt eget personale besiktiger festeelementene allerede ved produksjonen. Besiktigelsen kan skje på stedet i fabrikken eller ved utplukking av prøver som sendes til Kungälv for kontroll.

2) Hos oss selv – Når produktene kommer til Kungälv, gjennomgår hver batch en mottakskontroll før den sorteres inn på lageret. Et kontrolluttak utføres i henhold til en gitt kontrollordre.

3) På arbeidsplassen – For at du skal være sikker på at forbindelsene alltid får riktig forspenningskraft, kan vi utføre en prosedyreprøving ute på arbeidsplassen. I prosedyreprøvingen måler vi moment og holdekraft, slik at monteringsverktøyene kan kalibreres riktig.

…at produktet oppfyller kundens krav og forventninger – I laboratoriet vårt kan vi teste og verifisere kundespesifikke ønsker.

…dokumentasjon og sporbarhet – Når artiklene har gjennomgått testing ved mottakskontrollen, skrives en kontrollrapport. Grundig dokumentasjon knyttet til merkingen av batchen, innebærer full sporbarhet og mulighet til å hente fram teknisk informasjon om en artikkel mange år etter levering. Testen sikrer også at produktets mekaniske egenskaper tilsvarer de tekniske spesifikasjonene i kvalitetsdokumentet (EN 10204:2005) for produktet.

…opplæring – Vi tar ansvar for produktene våre også etter at de har forlatt oss. Vi tilbyr kundene våre opplæring slik at det blir enklere for dem å velge de riktige festeelementene og innfestingene og bruke dem på riktig måte.

Hva betyr vår kvalitetssikring for deg?

Bruken av kvalitetssystemet, i kombinasjon med kontrollaboratoriet vårt, gir oss unike muligheter til å dokumentere og styre kvaliteten på produktene våre fra produksjon til lager og fram til endelig levering til kundene våre.

Vi minimerer risikoen for at et defekt eller dårlig produkt leveres og monteres ved en feil. Skulle du senere få en reklamasjon, kan vi spore festeelementer og legge fram de tekniske spesifikasjonene for nettopp denne leveransen. Du kan med andre ord vise dokumentasjon på at festeelementene du har montert, har riktig kvalitet.

Vår kvalitetssikring gir trygghet, både for oss som leverandør og deg som kunde – vi vet at de tekniske kravene og dine forventninger til produktet oppfylles.