Våre referanseprosjekter

Hvis du vet hva du skal holde sammen, så vet vi hvordan.

Nordic Fastening Group er representert ved så å si enhver betongfabrikk som finnes i Sverige. Det betyr at produktene våre er innlemmet på en rekke steder og i alle tenkelige miljøer. Vi ser på kunden som en samarbeidspartner og møter alle med største respekt – liten som stor. Det kan handle om enkle konstruksjoner som et hyttefundament eller en L-støtte. Like naturlig finnes våre produkter i mange store prestisjeprosjekter som Friends Arena i Stokholm og Holmenkollen i Oslo, der våre løft og innfestinger er plassert i både avsatser og veggelementer.

Våre referanseprosjekter

Nordic Fastening Group har vært involvert i noen av Nordens største og mest interessante byggeprosjekter det siste tiåret. Vår erfaring og inngående tekniske kompetanse gir oss unike muligheter til å hjelpe kundene våre med å finne optimale, sikre og arbeidseffektive løsninger for hvert enkelt innfestingsbehov i prosjektene.

VINDKRAFTVERK

Vindkraftparken Tolvmanstegen ligger i Strömstad kommune.  Parken består av 22 Vestas V90 med en navhøyde på 105 meter og en rotordiameter på hele 90 meter! De 22 verkene beregnes å ha en årsproduksjon på opptil 123 GWh, som tilsvarer strømforbruket for ca. 5000 eneboliger* i løpet av et år.

Fakta i sammendrag

OPPDRAG Levering av fundamentbolter for montering av vindkrafttårn
SKRUESYSTEM Fundamentbolt M64 10.9 med slagseighet 27 joule -20°
OMFANG 1472 fundamentbolter av typen M64, inkl. 2 muttere og 2 skiver – totalt ca. 80 tonn festeelementer.
ÅR 2011


*kilde: energisparwebben.se

Älvsbackabru

OPPDRAG Levering av strekkstag med tøyningsmåler integrert i hengestagsystemet.
KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon Brunorm 2004, produkt strekkstagsystem m-connect
OMFANG 44 tonn
ÅR 2010–2011

Friends Arena

Sveriges nye nasjonalarena for fotball stod klar våren 2012. Med plass til 50 000 sittende gjester og opptil totalt 65 000 gjester ved konserter er den Skandinavias første premiumarena.

Fakta i sammendrag

OPPDRAG Fortest av hvordan temperatur og metallets fargesjikt innvirker på forspenningskraften i skrueforbindelsene. Prosedyreprøving og opplæring av montører.
KRAVSPESIFIKASJON BSK 07 / EN 1090–2
SKRUESYSTEM EN 14399–4 / EN 143399–10 HV/HDR / EN 15048–1/2 SB 8.8
OMFANG 61 000 skruer og 80 000 muttere – totalt ca. 40 tonn festeelementer.
ÅR 2011–2012

Holmenkollen

Holmenkollen utenfor Oslo er verdens mest moderne hoppbakke. Bakken ble offisielt åpnet den 3. mars 2010. Med sin 1 000 tonn tunge stålkonstruksjon danner den en vakker silhuett som setter sitt preg på hele området.

Fakta i sammendrag

OPPDRAG Levering av skrueforbindelser. Prosedyreprøving av moment og holdekraft for optimering av skrueforbindelsen.
KRAVSPESIFIKASJON NS 3464:2000
SKRUESYSTEM EN 14399–3 HR 8.8
OMFANG ca. 20 tonn festeelementer
ÅR 2009–2010