Nordic Fastening Groups personvernpolicy

NFG ivaretar personvernet ditt. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Ved spørsmål om personvern og databeskyttelse ber vi deg om å kontakte oss på info@nfgab.se

Når du kontakter oss som representant for organisasjonen din, f.eks. for å kjøpe et produkt eller en tjeneste av oss, godtar du vår personvernpolicy og måten vi behandler personopplysningene dine på. Du godkjenner også at vi bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende informasjon til deg.

For å kunne tilby selskapet du representerer, våre tjenester og produkter, trenger vi å behandle personopplysningene dine som angitt nedenfor. Vi gjør dette med størst mulig hensyn til ditt personvern.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Innsamling og bruk av opplysninger

Denne personvernpolicyen dekker opplysninger som samles inn online og offline, inklusive personopplysninger som vi kan komme til å samle inn via flere ulike kanaler, som nettsteder, sosiale medier, kontakt per telefon eller e-post og på arrangementer/messer. Vi kan komme til å kombinere personopplysninger som er samlet inn på ett sted (f.eks. et nettsted) med personopplysninger som er samlet inn på en annen måte (f.eks. messer, kundemøter).

Informasjon som du gir til oss: Du kan, direkte eller indirekte, komme til å gi oss informasjon om deg selv og selskapet ditt på en rekke forskjellige måter, for eksempel når du ber om et produkt eller en tjeneste som vi selger, når du bestiller noe fra vår hjemmeside, melder deg på et nyhetsbrev, samhandler på våre sosiale medier, kjøper, leier eller mottar en form for vare eller tjeneste, eller når du kontakter oss per e-post, brev eller telefon. Denne informasjonen kan være:

• Person- og kontaktinformasjon – navn, e-postadresse, telefonnummer, stilling i selskapet osv.

Informasjon vi samler inn om deg: Når du kommer i kontakt med oss, kan vi samle inn informasjon om (vær oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis samler inn alle opplysninger som nevnes nedenfor):

• Person- og kontaktinformasjon, som navn, e-postadresse, telefonnummer og stilling i selskapet
• Historisk informasjon – forretningsrelatert kommunikasjonshistorikk/CRM
• Enhetsinformasjon – f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem,
plattform og skjermoppløsning
• Geografisk informasjon – din geografiske plassering

Informasjonen du gir oss, informasjonen vi samler inn om deg, samt informasjon om produktene/tjenestene, er generelt sett nødvendig for at du skal kunne inngå et avtaleforhold med oss, mens den øvrige informasjonen vi samler inn, generelt sett er nødvendig for andre formål, som beskrevet nedenfor. 

Hva gjør vi med informasjonen?

Skaffer, leverer og forbedrer tjenestene våre. Alle opplysninger brukes for å tilby, levere og forbedre tjenestene våre. Vi behandler personopplysninger for følgende formål og på følgende lovlige grunnlag:

Formål med behandlingen

Lovlig grunnlag for behandlingen

«Hvorfor er behandlingen nødvendig?»

For å bekrefte identiteten din og verifisere person- og kontaktopplysningene dine.

Utføre våre avtalemessige forpliktelser.

For å oppfylle våre forpliktelser overfor kundene og leverandørene våre, samt for å levere informasjon, produkter og tjenester til kunder og andre interessenter.

Utføre våre avtalemessige forpliktelser.

For å sikre at innhold presenteres effektivt for deg og enheten din.

Utføre våre avtalemessige forpliktelser overfor deg

For å analysere og håndtere risiko og hindre bedrageri.

Følge gjeldende lovgivning og andre berettigede interesser

For å følge gjeldende lovgivning, som lov om tiltak mot hvitvasking av penger og regnskapsføringslover.

Følge gjeldende lovgivning

 

Hvem kan vi komme til å dele informasjonen med?

For å kunne utføre forpliktelsene vi har overfor kundene våre og andre interessenter, kan vi komme til å overføre til eller dele informasjonen med tredjeparter som leverandører, underleverandører eller serviceleverandører. Vi iverksetter rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike tredjeparter.

Myndigheter. Vi kan komme til å gi nødvendig informasjon til berørte myndigheter hvis vi plikter å gjøre det i henhold til lov, eller hvis du har godkjent at vi gjør det.

Hva vi IKKE kommer til å gjøre med opplysningene.  Vi kommer ikke til å selge den innsamlede informasjonen til tredjepart.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler opplysninger innen EU/EØS og iverksetter rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysninger håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet opplysningene ble samlet inn for, eller for å utføre forpliktelsene våre og så lenge det kreves i henhold til lovbestemte lagringstider, særskilt når det gjelder krav til regnskapsføring.

Dine rettigheter til tilgang, rettelse og sletting

• Rett til å få tilgang til opplysningene dine. Du har rett til å be om en kopi av de opplysningene vi har om deg, i den hensikt å verifisere disse opplysningene.
• Rett til rettelse. Du har rett til å få korrigert feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.
• Rett til å bli slettet («retten til å bli glemt»). Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine i tilfeller der opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til. Det kan imidlertid foreligge juridiske forpliktelser som hindrer oss i å slette deler av disse opplysningene umiddelbart. Disse forpliktelsene kan ha sitt opphav i regnskaps- og skattelovgivning.

Cookies og tilsvarende teknologi.

Vi bruker cookies på nettstedet vårt for å levere en brukervennlig onlineopplevelse. Les mer i vår cookiepolicy.

Kontakt oss

Nordic Fastening Group har organisasjonsnummer 924 958 294 og har hovedkontor i Rattgatan 15 i Kungälv, Sverige. Kontakt oss på info@nfgab.se hvis du har spørsmål om måten vi behandler personopplysninger på, eller om denne personvernpolicyen.

 

----
Personvernpolicyen er oppdatert senest den 16. mai 2018.