Generelle leveringsbetingelser NLS 10

For levering av mengdevarer av standardtypen, som
mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spikere
innen og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.