Kvalitets- og miljøpolicy for Nordic Fastening Group

Siden juni 2003 har vi vært sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Nordic Fastening Group øker lønnsomheten for industriselskaper. Med høy kompetanse og servicegrad tilbyr vi tilpassede forretnings- og produktløsninger for alle innfestingsbehov. 

Våre produkter og tjenester skal holde høy og jevn kvalitet. Ved hjelp av faglig dyktighet og engasjement skal vi jobbe for å bli stadig bedre og leve opp til forventningene som kundene og interessentene våre har. 

Vi skal oppfylle lover og krav, opprette tydelige og målbare mål, velge beste mulige teknologi, prioritere fornybare ressurser, forebygge forurensninger og kontinuerlig arbeide for bedre løsninger med fornybar energi.

 Vi mener at et sterkt samfunnsengasjement er viktig for framtiden, og derfor sponser vi lokale foreninger og nasjonale organisasjoner. Vi samarbeider også med Kungälvs Kommune og Arbeidsformidlingen om å ansette ungdommer som har hatt problemer med å få jobb. Her kan vi utgjøre en stor forskjell

 Vi forholder oss til de etiske retningslinjene for at leverandørene våre skal kunne drive virksomheten sin på en etisk, sosial og miljømessig riktig måte. Dette gjør vi for å kunne skape en ærlig og tillitsfull dialog med kundene og leverandørene våre. 

Vi ønsker at god kommunikasjon, god stemning og respekt for den enkelte, både fysisk, psykisk og sosialt, råder i Nordic Fastening Group.